PEDIKI?RAS

Pediki?ras:.

P?dos tur?t? b?ti sveikos ir prii?r?tos ne tik tuomet, kai art?ja vasaros sezonas ir renkam?s atvir? avalyn?. D?ka pediki?ro proced?ros, j?s? p?dos bus lengvos, velnios ir graios. Jos metu atgaivinama p?d? oda, paalinamas surag?j?s odos sluoksnis, p?d? nagams suteikiama grai forma. Graios ir prii?r?tos p?dos suteiks jums daugiau pasitik?jimo, patrauklumo, be to, patogioje avalyn?je p?dos jausis dar geriau. Aparatinis pediki?ras panaikins nuospaudas, apsaugos nuo nag? ?augimo, suvelnins kuln? odel? bei suaktyvins kraujo apytak?.

Salonas si?lo ias pediki?ro paslaugas:

Aparatinis pediki?ras